Novosti

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih Trajanje projekta: 05/11/2019 – 04/03/2021 Donator: Erasmus+ (KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi  – Izgradnja kapaciteta u području…