Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih – faza 2 (YAMNFL2)

Trajanje projekta: 01/12/2023 – 30/11/2025

Donator: Evropska unija – ERASMUS+ Lump Sum Grantovi

Poziv: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Budžet267.643,00 EUR

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) (Bosna i Hercegovina)

Partneri: United Societies of Balkans (U.S.B)(Greece); ZID Udruženje (Montenegro); TDM 2000 (Italy); NGO Iuventa (Serbia); YOUTH 4 SOCIETY (Albania).

Opis: Projekat “Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih – faza 2” (YAMNFL2) nastavak je projekta „Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih“ , uspješno implementiranog u periodu od novembra, 2020. do maja, 2022. godineo, dobrenog od strane programa ERASMUS-YOUTH-2019-CB. Faza 2 projekta uključuje 6 partnera i 6 pridruženih partnera iz programa i zemalja Zapadnog Balkana, koja ima za cilj da izgradi kapacitete mladih kroz učešće u aktivnostima neformalnog obrazovanja i sposobnost prepoznavanja kompetencija stečenih izvan formalnog obrazovnog okruženja, kako bi se poboljšala zapošljivost mladi kroz inovativnu metodologiju.

Vijeće Evropske unije je 20.12.2012. godine izdalo preporuku (2012/C 398/01) pozivajući zemlje EU da razviju i osnaže načine za priznavanje neformalnog obrazovanja. Od tada je dosta toga urađeno u državama članicama, ali takav posao nije rađen u zemljama Zapadnog Balkana.

U okviru aktivnosti projekta želimo da uključimo omladinske NVO (odgovorne za razvoj aktivnosti neformalnog obrazovanja), druge OCD (koje rade sa ugroženim grupama fokusiranim na mlade), javne institucije (odgovorne za kreiranje politika firmi), privatne poslovne kompanije (u cilju povećanja veština i priznavanje kompetencija neformalnog obrazovanja od strane poslodavaca) i mladih.

Korisnici projekta pridružit će se dvogodišnjem putovanju kako bi stekli znanja o najboljim praksama koje se koriste u njihovoj lokalnoj stvarnosti, karakteristikama neformalnog obrazovanja za povećanje (samo)zapošljivosti, prikupljanju inspirativnih uspješnih priča, razvijanju namjenskih alata i metoda i obučiti se za direktan rad na terenu.

Ciljevi projekta: Jačanje kapaciteta mladih u cilju unapređenja i jačanja vještina i kompetencija kroz inovativne metode, što će doprinijeti većoj zapošljivosti mladih u zemljama EU i ZB.

Specifični ciljevi projekta su:

SC1: podizanje kapaciteta organizacija koje rade sa mladima i za mlade, sa fokusom na nedovoljno zastupljene mlade, da podrže razvoj njihovih kompetencija za tržište rada kroz sticanje neformalnog učenja;

SO2: stvaranje stimulativnog okruženja za mlade, kroz obezbjeđivanje inovativnih alata za jačanje njihovih vještina, što će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih;

SO3: stvaranje mreže zemalja ZB i EU za unapređenje saradnje podsticati aktivizam mladih i veće uključivanje mladih u zagovaranje participativne demokratije u procesima donošenja odluka.

Ciljne grupe: Mladi i omladinski radnici, omladinske organizacije, mladi ljudi, dionici (javne institucije, OCD, itd.); pokretanje biznisa itd.

Rezultati: Sa rezultatima dobijenim u fazi 1 projekta, akcija će uključiti postojeće omladinske ambasadore i predstaviti nove korisnike iz 6 država, podjednako pokrivajući zemlje ZB i EU, koji će graditi svoje kapacitete, ali i djelovati na lokalnom nivou.

***

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih (YAMNF)

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih

Trajanje projekta: 05/11/2019 – 04/03/2021

Donator: Erasmus+ (KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi  – Izgradnja kapaciteta u području mladih)

Uz podršku: Institut za razvoj mladih KULT

Projekt podržalo: Federalno ministarstvo kulture i sporta

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)

Partneri: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Novo mesto / Slovenija); The Future Now Association (Sofija / Bugarska); Kosovo Center of Diplomacy (Priština / Kosovo*); United Societies of Balkans (Thessaloniki / Grčka); Youth 4 Society (Tirana / Albanija); Center for Intercultural Dialogue (Kumanovo / Sjeverna Makedonija); Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-ZID) (Podgorica / Crna Gora); NGO IUVENTA (Šabac / Srbija); Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu (Istanbul / Turska); TDM 2000 (Cagliari / Italija).

Opći cilj:

Projekt ima za cilj promovirati učešće u aktivnostima neformalnog obrazovanja i  promovirati važnost potvrđivanja i priznavanja kompetencija stečenih izvan formalnog obrazovnog okruženja koristeći inovativnu metodologiju.

Projektom se želi uzeti u obzir ono što je do sada učinjeno na ovom području, istraživanjem najboljih praksi i uspješnih priča i pripremiti se za rad na terenu kako bi se ojačala važnost neformalnog učenja.

Specifični ciljevi: 

 • Istražiti, prikupiti, analizirati i proširiti najbolje postojeće prakse i politike vezane za potvrđivanje i priznavanje neformalnog obrazovanja kao i uspješne priče mladih ljudi koji dolaze iz 11 zemalja uključenih u ovaj projekt
 • Obučiti 22 ”mlada ambasadora” kako bi promovirali ulogu neformalnog obrazovanja u razvoju i kompetencijama počevši od stvarnih iskustava na terenu, uspješnih priča i usmjerenih metoda
 • Kreirati mrežu ”mladih ambasadora” neformalnog obrazovanja kao baze za održivi rad na terenu u svrhu promocije neformalnog obrazovanja, stvaranja platforme za razmjenu priča, izazova, ideja i najboljih praksi
 • Kreiranje kompletne metodologije za koncept ”Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih”, koja uključuje tome posvećen priručnik, katalog uspješnih priča, online i offline alate  i metode za provođenje namjenski kreiranih radionica
 • Razviti set preporuka u svrhu provedbe stvaranja novih politika za potvrdu i priznanje kompetencija potrebnih izvan formalnog obrazovnog okruženja, uključujući pri tome javne institucije, privatni sektor i civilno društvo

Opis: 

Projekt se temelji na neformalnom obrazovanju i radi na razvijanju nove metodologije ”Ambasadora za neformalno obrazovanje mladih”, obučenih mladih koji se mogu služiti peer-to-peer pristupom pružajući svoje iskustvo kako bi nadahnuli druge mlade ljude i relevantne dionike ka višem vrednovanju i boljem korištenju NFL iskustva.

Plan aktivnosti:

 • Prvi sastanak partnera u Kumanovu / Sjeverna Makedonija (16.-17. januara/siječnja, 2020. godine)
 • Uvodna konferencija u svakoj od 11 zemalja partnera projekta (april/travanj, 2020. godine)
 • Istraživanje postojećih politika o priznavanju i potvrđivanju neformalnog obrazovanja i uspješne priče mladih (januar/siječanj – mart/ožujak, 2020. godine). Provest će se i drugo istraživanje kako bi se prikupile nadahnjujuće priče mladih koji su zahvaljujući neformalnom obrazovanju izgradili osobni ili profesionalni put, identificirali svoj put i kako su ga uspjeli učiniti važnim za svoju budućnost.
 • Trening za mlade ambasadore o neformalnom obrazovanju u Cagliariu / Italija (avgust/kolovoz 2021. godine)
 • Kreiranje ”Mreže ambasadora za mlade” i online platforme za razmjenu priča i praksi ( oktobar/listopad 2021. godine)
 • Job Shadowing (septembar/rujan – oktobar/listopad, 2021. godine). Jedan od ambasadora mladih iz svake partnerske organizacije ići će na job shadowing u razdoblju od 21 dan u partnersku organizaciju iz druge zemlje,  s ciljem praćenja rada te organizacije na terenu i pružanja prijedloga za buduće aktivnosti koje će se provoditi.
 • Drugi sastanak partnera u Mostaru / Bosna i Hercegovina (septembar/rujan, 2021. godine)
 • Seminar ambasadora mladih za razmjenu iskustava o job shadowing-u i za razvoj alata za lokalne akcije (septembar/rujan, 2021. godine). Seminar će uključiti 22 ambasadora mladih i 3 pomagača, te pomoćno osoblje, a održat će se u Mostaru / Bosna i Hercegovina.
 • Jednodnevna konferencija o otvaranju lokalnih Info Point-ova u svakoj partnerskoj zemlji (oktobar / listopad – decembar / prosinac, 2020. godine)
 • Otvaranje lokalnih Info Point-ova u svakoj partnerskoj zemlji (oktobar / listopad 2020 – januar / siječanj, 2021. godine)
 • Izrada, objavljivanje i prijevod priručnika Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih, istraživanje i Katalog uspješnih priča (oktobar / listopad 2020. – februar / veljača 2021. godine)
 • Lokalne akcije – najmanje 4 po državi, koje će se održati u četiri različita grada, od kojih najmanje jedan uključuje lokalne vlasti, obrazovne institucije i poslovno okruženje (oktobar/listopad,  2021. godine). Ambasadori mladih realizirati će kroz ovu aktivnost najmanje 4 radionice u svakoj partnerskoj zemlji (ukupno 44, u koju je uključeno 100 ljudi po državi).
 • Razmjena mladih u Sofiji / Bugarska (decembar/prosinac, 2021. godine)
 • Izrada prijedloga politika za priznavanje i potvrđivanje neformalnog obrazovanja (februar / veljača – jun / lipanj 2021. godine)
 • Finalni period diseminacije (jun / lipanj – avgust / kolovoz, 2021. godine)
 • Završni evaluacijski sastanak u Tirani / Albanija (februar/veljača, 2022. godine)

Kontaktiraj koordinatora projekta

Erasmus+ kartica projekta 

Službena FB stranica 

Službeni Instagram profil 

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

Kick off meeting of Youth Ambassadors of Non-Formal Learning Partners

1 Istraživačke aktivnosti

1.1 Intervjui s relevantnim stakeholderima

1.1.1 YAMNFL – Interview no1 (LDA Mostar)

1.1.2 YAMNFL – Interview no2 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.3  YAMNFL – Interview no3 (Associazione TDM 2000)

1.1.4 YAMNFL – Interview no4 (Kosovo Center of Diplomacy)

1.1.5 YAMNFL – Interview no5 (United Societies of Balkans)

1.1.6 YAMNFL – Interview no6 (The Future Now Association)

1.1.7 YAMNFL – Interview no7 (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1.1.8 YAMNFL – Interview no8 (Center for Intercultural Dialogue)

1.1.9 YAMNFL – Interview no9 (NGO Iuventa)

1.1.10 YAMNFL – Interview no10 (ADP-ZID)

1.1.11 YAMNFL – Interview no11 (LDA MOSTAR)

1.1.12 YAMNFL – Interview no12 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.13 YAMNFL – Interview no 13 (Youth 4 Society)

1.1.14 YAMNFL – Interview no14 (Associazione TDM 2000)

1.1 15 YAMNFL – Interview no15 (Center for Intercultural Dialogue)

1.1.16 YAMNFL – Interview no16 (Kosovo Center of Diplomacy)

1.1.17 YAMNFL – Interview no17 (The Future Now)

1.1.18 YAMNFL – Interview no18 (United Societies of Balkans)

1.1.19 YAMNFL – Interview no19 (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1.1.20 YAMFL – Interview no20 (NGO Iuventa)

1.1.21 YAMNFL – Interview no21 (ADP-ZID)

1.1.22 YAMNFL – Interview no22 (Youth 4 Society)

1.1.23 YAMNFL – Interview no23 (LDA Mostar)

1.1.24 YAMNFL – Interview no 24 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.25 YAMNFL – Interview no25 (Associazione TDM 2000)

1.1.26 YAMNFL – Interview no 26 (Kosovo Center of Diplomacy)

1.1.27 YAMNFL – Interview no27 (United Societies of Balkans)

1.1.28 YAMNFL – Interview no 28 (The Future Now Association)

1.1.29 YAMNFL – Interview no 29 (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1.1.30 YAMNF – Interview no 30 (Center for Intercultural Dialogue)

1.1.31 YAMNFL – Interview no 31 (NGO Iuventa)

1.1.32 YAMNFL – Interview no 32 (ADP-ZID)

1.1.33 YAMNFL – Interview no 33 (Youth 4 Society)

1.1.34 YAMNFL – Interview no 34 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.35 YAMNFL – Interview no 35 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.36 YAMNFL – Interview no 36 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.2 Blogovi o NFL-u

1.2.a Blog napisao Amil Brkovic (LDA Mostar)

1.2.b Blog napisala Jessica Vagni (United Societies of Balkans)

1.2.c Blog napisala Nia Donova (The Future Now Association)

1.2.d Blog napisala Begüm Seyhan (Türkonfed)

1.2.e Blog napisao Joan Bushi (Youth 4 Society)

1.2.f Blog napisala Mateja Lozar (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto)

1.2.g Blog napisala Sara Kljajic (LDA Mostar)

1.2.h Blog napisala Andrijana Tashevska (CID)

1.3 Članci koje su napisali projektni partneri

1.3.a Article written by Türkonfed

1.3.b Article written by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4. Fokus grupe

1.4.1 First Focus Group organized by Youth 4 Society

1.4.2 First Focus Group organized by The Future Now Association

1.4.3 Second Focus Group organized by The Future Now Association

1.4.4 First Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.5 Second Focus Group organized by Youth 4 Society

1.4.6 First Focus Group organized by Türkonfed

1.4.7 First Focus Group organized by LDA Mostar

1.4.8 First Focus Group organized by Kosove Center of Diplomacy

1.4.9 Second Focus Group organized by LDA Mostar

1.4.10 First Focus Group organized by Associazione TDM 2000

1.4.11 First Focus Group organized by United Societies of Balkans

1.4.12 Second Focus Group organized by Kosovo Center of Diplomacy

1.4.13. Second Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.14 First Focus Group organized by Center for Intercultural Dialogue

1.4.15 Second Focus Group organized by Türkonfed

1.4.16. Second Focus Group organized by Associazione TDM 2000

1.4.17 Second Focus Group organized by United Societies of Balkans

1.4.18. Third Focus Group organized by Türkonfed

1.4.19 Third Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.20 First Focus Group organized by NGO IUVENTA

1.4.21 Second Focus Group organized by NGO IUVENTA

1.4.22 First Focus Group organized by ADP-ZID

1.4.23 Second Focus Group organized by ADP-ZID

1.4.24 Fourth Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.25 Second Focus Group organized by Center For Intercultural Dialogue

1.5 YAMNFL – Erasmus Days Celebration 2020

1.6 UPITNIK O NFL

1.7 YAMNFL PUBLIKACIJA – Istraživanje o priznavanju i potvrđivanju neformalnog obrazovanja u Evropskoj Uniji, Zapadnom Balkanu i Turskoj

1.8 Katalog inspirativnih priča o neformalnom obrazovanju

Leave a comment